מעמד הוקרה לתומכי מוסדות סקווירא בוועידה העולמית בפולין תשפ"ד