מעמד חסיד כהלכה 3 ביתר עילית

מעמד התפילה לציון יום השחרור וההצלה

שבת סליחות במירון לתומכי ארגון רופא חולים rccs

קליפ טעימות מתוך נסיעה למקומות הקדושים והמעמד במירון במסגרת הפרוייקט "חסיד כהלכה" שע"י לשכת ראש העיר ביתר עילית הרב מאיר רובינשטיין
המעמד האדיר במירון שבמסגרת הפרוייקט "חסיד כהלכה" שע"י לשכת ראש העיר ביתר עילית הרב מאיר רובינשטיין בהשתתפות הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א
https://youtu.be/G5l5WTV7DjQ

מסע לקברי רבוה"ק באוקראינה עם סיום כתיבת ס"ת לבוגרי ישיבת טשכנוב ירושלים – הפקה: טיפ הפקות
הכנסת ספר תורה לבית מדרש טשכנוב ירושלים – הפקה: טיפ הפקות

סיום מסכת חולין ע"י ארגון דרשו טבריה – אדר ב' תשע"ט
שבת סליחות מירון ארגון RCSS

מקהלת מלכות 'העיירה המזמרת' – הפקה: טיפ הפקות
מסע 'זכור אזכרנו – חוג חתם סופר'

דינר מוסדות קרעטשינף אולמי הדודאים בני ברק
מעמד דורתינו מוסדות בעלזא בארה"ק

מצגת פתיח גדולי ישראל אירוע פרחי הדגל
דינר ארגון בית חם 2018

זאנוויל וינברגר בבר מצוה לבן מנכ"ל החברה
מלווה מלכה ארגון פעמונים

שבת התאחדות מוסדות טאלנא
https://www.youtube.com/watch?v=H2iqYmyPt58
הנחת אבן הפינה לת"ת חיי עולם ציריך

וועידת מוסדות אלכסנדר בארה"ק באוקראינה
דינר כולנו מוסבים תשע"ז ארגון יוצאי לונדון

ערב הוקרה ללומדי ארגון אחוות תורה תשע"ח
מעמד התפילה ארגון דרשו – כ"ה אלול תשע"ח

דינר ת"ת זיו התורה אולמי קונקורד

קטעים נבחרים מתוך מעמד 'בשבילי נברא העולם' פרחי הדגל תשע"ט
מעמד התפילה לציון יום השחרור וההצלה

דינר לישיבת תורת זאב
דינר לישיבת תורת זאב
מעמד 'והחי יתן אל ליבו' מוסדות דרכי תורה ירושלים